Záruka na dielo

Firma EUROGREEN – SLOVENSKO poskytuje na zrealizované dielo výstavby futbalového ihriska s prírodným trávnikom záruku 24 až   60 mesiacov v závislosti na zmluvných dohodách. Na produkty PERROT 36 mesiacov. Záruka bude uplatnená pri dodržaní odporúčaných technických a  caespestechnických zásahov údržby. Pritom si vyhradzuje právo námatkovej kontroly dodržiavania technologických podmienok počas záruky. O každej kontrole bude vyhotovený záznam.

V prípade porušenia odporúčanej technologickej údržby si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvných podmienok pre poskytnutie záruky. Pre zabezpečenie dodržania kvality caespestechnických zásahov údržby bezplatne poučí dvoch pracovníkov objednávateľa. Po uplynutí záručnej doby sa klub stáva trvalým zákazníkom firmy EUROGREEN, ktorému bude bezplatne poskytované odborné trávnikárske poradenstvo.

Kvalita

Na organizácie je kladený čoraz väčší dôraz zo strany zákazníkov a štátnych inštitúcií zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Manažéri organizácií sú nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu. Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9000. Firma EUROGREEN získala certifikát kvality: DIN EN ISO 9000. Certifikát kvality bol udelený na jednotlivé trávnikárske produkty  EUROGREEN Grűn-Systeme:

 • regenerácie trávnikov
 • osivá
 • dlhodobopôsobiace hnojivá
 • stroje a zariadenie pre trávnikárstvo
 • výstavba nových štadiónov technológiou EUROGREEN

Pracovníci firmy EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o.  zodpovední za prípravu a kvalitnú realizáciu stavieb sú vysokoškolsky vzdelaní trávnikársky špecialisti, pracujúci samostatne a flexibilne. Výkonnosť svojej práce a jej kvalitu zabezpečuje firma podporou vlastného i zmluvného technického vybavenia – špecializovanými trávnikárskymi zariadeniami:

 • ISEKI TG 5490 4×4
  traktorový nosič náradia
 • ISEKI 5140 4×4
  traktorový nosič náradia
 • ISEKI TXG
  traktorový nosič náradia
 • ISEKI SXG
  traktorová kosačka, zberač
 • GREDER s ATS navigáciou
 • AKP – II
  rotačná pôdna fréza
 • ROTODEIRON
  protibežná fréza
 • CASE 460
  zemná fréza, podkopový bager, nivelačná radlica
 • PORTAX 3000
  pieskovací automat
 • RASENPERFORATOR
  aerifikačné a prisievacie zariadenie
 • AMAZONE
  trávnikársky vertikutátor
 • AMAZONE
  výsevná trávnikárska kombinácia
 • TERRAMAT
  hĺbkovo – vibračný uvoľňovač
 •  SE – 00 – 51
  trávnikárska sejačka
 • LESCO 90
  trávnikárska sejačka
 • ROTARY V
  rozmetadlo kalibrovaných hnojív
 • HONDA AP – MIO – II Standard
  aplikátor postreku
 • PLANIERROST
  súprava na trávnikársku prípravu pôdy
 • Nivelačný smyk
  súprava strojov na spracovanie a  prípravu pôdy
 •  KEYSTONE 2400 x 1800 , 1200 x 1800, 1200 x 1200 , 900 x 900
  zaťahovacie siete
 •  VOLVO FL  12t
  nákladný automobil
 • MERCEDES ATEGO 817
  nákladný automobil
 • Peugeot BOXER
  dodávkový automobil 2 ks
 • Technicko – servisné vozidlá
 • BERGRER – II
  geodetická súprava na meranie