Dodacie a platobné podmienky
EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.

 1. Dodávka tovaru je podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaná v rozsahu 1 – 5 pracovných dní od potvrdenia prijatej objednávky. V mimoriadnych prípadoch, môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu alebo sms správy. Ak sa obidve strany nedohodnú inak, dodacia lehota môže byť predĺžená najviac na obdobie 30 dní.
 2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania zakúpeného tovaru:
  • osobným prevzatím v predajni predávajúceho, pričom ak si kupujúci objednaný tovar neprevezme do šiestich dní od vyzvania predávajúcim (prostredníctvom e-mailu alebo sms správy), považuje sa objednávka tovaru za zrušenú,
  • prepravnou spoločnosťou (kuriérom), vrátane príslušných dokumentov (predajného dokladu, záručného listu, návodu na použitie, atď.). Miestom doručenia tovaru je adresa na území Slovenskej republiky uvedená kupujúcim v objednávke.
 3. Za prepravu a doručenie tovaru zodpovedná prepravná, kuriérska spoločnosť.
 4. Z dôvodu, že predávajúci nezodpovedá za doručenie a prepravu tovaru, mal by kupujúci pri jeho doručení pred kuriérom dôkladne skontrolovať jeho vonkajší obal. V prípade jeho poškodenia nemusí tovar prevziať, pričom musí kuriér spísať reklamačný protokol o poškodení tovaru (zásielky). Takýto tovar sa následne dostane do sídla predávajúceho, kde bude škodová udalosť vyriešená. V prípade, že tovar v poškodenom obale kupujúci prevezme bez spísania reklamačného protokolu a tovar bude poškodený, predávajúci úhradu za neho nevráti. V prípade, že je kupujúcemu zaslaný nesprávny (neobjednaný) tovar, oznámi to kupujúci e-mailom predávajúcemu, ktorý nápravu vykoná na vlastné náklady, pričom o jej spôsobe kupujúceho vopred informuje.
 5. V prípade, že miestom doručenia tovaru je adresa, kde predávajúci vykonáva inú dodávateľskú činnosť, môže predávajúci zvoliť spôsob dodania tovaru formou vlastnej dopravy (nie kuriérskou spoločnosťou). O takejto alternatíve bude kupujúci vopred informovaný, pričom platia zásady uvedené vo vyššie uvedených bodoch.
 6. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov platenia za tovar a jeho dodávku:
  • bankovým prevodom, pričom potrebné údaje k realizácii platby bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailu. Dodávka objednaného tovaru sa zrealizuje po pripísaní príslušnej platby, ktorú má kupujúci uhradiť, na účet predávajúceho. Ak príslušná platba nie je do desiatich dní pripísaná na účet predávajúceho, od odoslania e-mailu, považuje sa objednávka za zrušenú,
  •  online – prostredníctvom platobnej brány – platobnou kartou,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri doručení tovaru prostredníctvom kuriéra,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí kupovaného tovaru v predajni predávajúceho.
 7. Všetky informácie súvisiace s realizáciou kúpno-predajného procesu sú kupujúcemu automaticky generované a zasielané prostredníctvom e-mailu.

Náklady na dopravu tovaru sú rozlíšené podľa jeho hmotnosti (tiež v súčte hmotnosti viacerých tovarov) nasledovne:

Hmotnosť tovaru Cena dopravy
> 0 – 3 kg     3,90 €
> 3 – 7 kg     5,90 €
> 7 – 12 kg     7,90 €
> 12 – 18 kg     9,90 €
> 18 – 25 kg   11,90 €
> 25 – 33 kg   12,90 €
> 33 – 42 kg   13,90 €
> 42 – 52 kg   14,90 €
  52 a viac kg     0,70 € / kg

Príplatky k nákladom na dopravu:

  • Príplatok pre prípad voľby DOBIERKA (platba v hotovosti pri prebratí zásielky) činí 1.00 €

Výnimka z ceny účtovanej dopravy

  • Pri niektorých tovaroch je na internetových stránkach predávajúceho upozornenie na možnosť dohody pri cene dopravy. Ide o nadrozmerný  tovar z kategórie „Vybavenie športovísk“. V takto označených prípadoch bude kupujúcemu účtovaná sadzba za dopravu tovaru dohodnutá individuálne.