Návody, rady a tipy   

Naším cieľom je váš trávnik, presne taký aký ho vy chcete mať. Radi vám pomôžeme, a to kvalitnými produktami v našom kamennom alebo internetovom obchode a nejakou praktickou radou, či tipom pre správnu a jednoduchú údržbu trávnika. V úvode sa pozrite na náš kalendár údržby trávnika.

Základom pre úspešné založenia trávnika je dokonalá príprava pôdy. Správne vlastnosti a zloženie pôdy pri výseve trávnika patrí ku kľúčovým prvkom ovplyvňujúcim konečný výsledok. Pretože je táto oblasť veľmi obsiahla, v odbornej literatúre veľmi podrobne opísaná, ponúkame vám len výťah toho najdôležitejšieho.

Piesok
Trávnik sa najvhodnejšie zakladá do stredne ťažkej pôdy, piesčito-hlinitého charakteru. Ak je pôda príliš ílovitá, ťažká, je nutné pridať piesok. Ak je naopak pôda príliš piesčitá je vhodné dodať do pôdy ílovité minerály. Piesok v ílovitej pôde zvyšuje podiel vzduchu v pôde, pôda lepšie dýcha, tvorí sa menej machu. Veľmi piesčité pôdy zase trpia suchom a tým pádom zvýšenými nárokmi na závlahu.

Kyslosť
Pôdne pH by malo byť v rozmedzí 5,5 – 6,5. Dá sa zistiť rozborom pôdy, kedy zistíme aj zásobu živín v pôde. Ak je pH veľmi nízke alebo pri spodnej hranici daného rozmedzia, je potrebné a vhodné upraviť pH aplikáciou dolomitického vápenca, ktorým dodáme do pôdy tiež horčík potrebný pre zdravý rast trávnika.
Dávkovanie je závislé od tipu pôdy:

  • pre ľahké pôdy 25 kg / 100 m²
  • pre stredné pôdy 45 kg / 100 m²
  • pre ťažké pôdy 60 kg / 100 m²

Obsah živín
Správny obsah živín v pôde pred založením trávnika je nasledujúci (odporúčaná zásoba živín na 100 g pôdy):

  • pre skôr piesčité pôdy 7-15 mg P2O5, 10-20 mg K2O, 5-20 mg MgO
  • pre bežné pôdy 10-20 mg P2O5, 15-30 mg K2O, 7-15 mg MgO.

Odporúčané množstvo stopových prvkov v mg / kg je nasledovné:

  • bór 0 – 1,2
  • meď 2 – 7
  • železo 5 – 300
  •  mangán 60 – 200
  • zinok 3 – 4

Čo sa týka dusíka, jeho zastúpenie v pôde je nestabilné, pretože je rôzne vyplavovaný a naopak, do pôdy sa dostáva napríklad z rozkladajúcich sa vegetačných zvyškov alebo z emisií v dažďových zrážkach. U dusíka je teda dobré skôr sledovať jeho celkovú dávku za rok pri hnojení trávnika. Pre záhradný trávnik sa ročná dávka čistého N odporúča v rozmedzí 15 – 20 g / m².