Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o.

Sme člen združenia európskeho spoločenstva EUROGREEN zaoberajúceho sa profesionálnym zakladaním a údržbou trávnikových plôch. Svoje aktivity smerujeme predovšetkým na plnenie vašich požiadaviek v oblasti všetkých typov trávnikov, a s tým spojeným riešením problémov na mieru. Máme vlastnú vedecko-výskumnú bázu sídliacu v nemeckom Rosenheime, zameranú na vývojové trendy a výskum v oblasti trávnikárstva.

  • Viac ako 45 rokov výskumu a vývoja
  • 3 500 m2 testovacej plochy trávnikových odrôd a zmesí
  • Najväčšia databáza trávnikov v Európe
  • Najmodernejšia technológia viazania živín a granulácie hnojiva na trávnik
  • Bio-extrakty v dlhodobopôsobiacich hnojivách na trávnik, ktoré zvyšujú a zlepšujú ich účinok

Vďaka priamemu napojeniu na dôležité informácie, produkty, skúsenosti a novinky sa združenie firiem EUROGREEN v rámci Európy radí medzi špičku trávnikárskych firiem. Všetky novinky a mnoho ďalších produktov a informácií úspešne aplikuje EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. svojim spokojným zákazníkom na celom Slovensku už vyše 25 rokov.

Program produktov a služieb EUROGREEN SLOVENSKO s.r.o. zahŕňa:

Pre účely vysokej výkonnosti a kvality disponujeme potrebným technickým a technologickým vybavením. Široké spektrum kvalitných a výkonných strojov nám dovoľuje ponúknuť a realizovať jednotlivé trávnikárske zásahy vo veľkom objeme a v krátkom čase na profesionálnej úrovni, pri dodržaní predpísanej a deklarovanej kvalite. Pracovníci spoločnosti sú zodpovední za prípravu a kvalitnú realizáciu stavieb. Sú to vysokoškolsky vzdelaní trávnikárski špecialisti, pracujúci samostatne a flexibilne.

            

Ing. Roman Šmajstrla
riaditeľ spoločnosti