Príprava automatického závlahového systému

Závlaha tvorí jeden zo základným činiteľov trvalej kvality ihriskových trávnikov. Kvalitná závlaha ihriskového trávnika znamená dodávať trávniku pravidelne a rovnomerne presné množstvo vody, ktoré trávnik potrebuje vo vegetačnom období bez prírodných zrážok na optimálny rast a vývoj. Závlaha resp.  optimálna vlhkosť trávnika v správnom čase výrazne vplýva na kvalitu hracej plochy, hlavne na pružnosť a pevnosť vegetačnej vrstvy. Preto je inštalácia automatického závlahového systému dobrou investíciou, ktorá  sa  rýchlo vráti vďaka výrazne lepším herným vlastnostiam hracej plochy a v podobe trvalej kvality trávnika.

Závlahový systém pracuje samostatne a nezávisle od ľudského faktora, s minimálnymi nárokmi na obsluhu. Základ budúceho kvalitného závlahového systému tvorí spracovanie projektovej  dokumentácie. Vypracovaniu projektovej dokumentácie predchádza zistenie existujúceho stavu, posúdenie vhodnosti i výdatnosti vodného zdroja, posúdenie NN zdroja a zameranie situácie. Na základe vstupných údajov je spracovaná projektová dokumentácia priamo na mieru.

Základné prvky automatického závlahového systému

Vodný zdroj

Zavlažovanie futbalového ihriska štandardných rozmerov vyžaduje v suchých mesiacoch 35 – 55 m3 závlahovej vody. Zdrojom vody môže byť potok, jazero, rieka, studňa, alebo viacero studní s automatickou kumuláciou vody do zbernej nádrže. Kvalita vody musí spĺňať základné parametre pre závlahovú vodu.

Čerpacia stanica

Čerpaciu stanicu tvorí hlavné čerpadlo, prípadne čerpadlá pomocné (podávacie). Parametre hlavného čerpadla vychádzajú z výpočtov tlakovo odberových pomerov závlahového systému. Najvhodnejšie sú čerpadlá ponorné. Súčasťou čerpacej stanice sú armatúry merania a regulácie, filtračná a vyfukovacia zostava. Čerpaciu stanicu ovláda centrálny rozvádzač s istiacimi a ochrannými prvkami proti chodu nasucho a preťaženiu. Do rozvádzača môže byť zabudovaný aj frekvenčný menič na reguláciu tlakových pomerov systému.

Ovládacia jednotka

Tento prvok systému pracuje v reálnom hodinovom i dátumovom čase. Ovládacia jednotka je štandardne  napojená na 220 V. Zálohová batéria umiestnená v ovládacej jednotke zabezpečuje v prípade výpadku elektrickej energie zachovanie reálneho času v pamäťovej jednotke. Softvérové vybavenie ovládacej jednotky dovoľuje naprogramovať závlahové intervaly a dĺžku závlahových cyklov v rámci 24 hod. v 7 dňoch týždňa. Automatický senzor zrážok „mini-click“ ovplyvňuje podľa nastavenia zavlažovanie v období zrážkovej činnosti. Prehľadne umiestnené a označené tlačidlá na ovládacej jednotke umožňujú užívateľovi rýchlu a pohodlnú obsluhu systému z jedného miesta. Multifunkčný display LCD  informuje o prebiehajúcej operácií nastavovania, príp. činnosti.

Závlahové potrubie

Rozvody vody závlahového systému sú vedené potrubím HDPE a LDPE v tlakovej triede PN 10 a PN 16. Potrubie sa spája mechanickými spojkami alebo elektrofúznym zváraním. Na zváranie sa používajú  elektrotvarovky a špeciálna zváračka vyvinutá pre tento účel.

Závlahový detail – postrekovače

Postrekovače sú samotným koncovým prvkom závlahového systému. Ich úlohou je optimálne pokrytie zavlažovanej plochy vodou. Vzhľadom k minimalizácii zásahov do vlastnej hracej plochy sa väčšinou používajú varianty postrekovačov s dostrekom cca. 30 m. Postrekovače sú vždy nastavované samostatne. To umožňuje optimálnu reguláciu závlahovej dávky pri rozdielnych požiadavkách trávnatej plochy na vlahu (napr. zatienenie tribúnou, rozdielne pedologické vlastnosti vegetačnej vrstvy). Najdôležitejšie kritérium na športových plochách tvorí požiadavka na bezpečnosť hráčov. Preto majú postrekovače v hracej ploche zabudovaný kryt s umelým alebo prírodným trávnikom. Okolo hracej plochy sú osadené postrekovače s bezpečnostným plastovým krytom.

Spoločnosť  EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., realizuje dodávku a montáž  automatických závlahových systémov  popredného nemeckého výrobcu PERROT, ktorý reprezentuje svetovú špičku v oblasti závlahových systémov. Postrekovače používané na športové plochy sú výsuvné a môžu byť úderníkové alebo turbínové.