Ing. Roman Šmajstrla
riaditeľ, konateľ spoločnosti, organizácia, riadenie realizácií a obchodu

Ing. Natália Šmajstrlová
konateľka spoločnosti, riadenie ekonomického oddelenia

Ing. Marián Boboš
manažér obchodného oddelenia

Andrej Vaňo
manažér pre realizácie a obchod

Stanislav Birčák
odborný predajca záhradníckych potrieb a záhradnej techniky

Martina Šmajstrlová

odborný predajca záhradníckych potrieb

Norbert Vereš
realizačný pracovník