Chránite svoj trávnik efektívne?

Trávnik je v priebehu celého vegetačného obdobia vystavený pôsobeniu rôznych stresových faktorov, čím sa znižuje jeho úžitková i estetická hodnota. K najvýznamnejším negatívnym a najproblematickejším stresovým faktorom je pôsobenie burín, chorôb a škodcov. Trávnik takto postihnutý má zhoršenú nielen estetickú funkciu, ale stráca tiež odolnosť voči mechanickej záťaži. Zhoršujú sa vlastnosti jeho povrchu a zvyšujú náklady na údržbu. Do procesu starostlivosti o trávnik tak patrí i jeho ošetrovanie voči uvedeným škodlivým činiteľom.

Účinným opatrením je postrek porastu pesticídnymi prípravkami. Na ošetrovanie možno uplatniť celý rad pesticídov, ktorých použitie je závislé od požiadaviek trávnika. Ide o chemické látky používané na ochranu rastlín voči burinám, chorobám, škodcom.

Do tejto skupiny zaraďujeme herbicídy, fungicídy, insekticídy, rodenticídy, nematocídy a akaricídy. Z hľadiska prevádzky hracích trávnych plôch sa zvyknú používať na ochranu trávnika predovšetkým herbicídne, fungicídne a insekticídne prípravky.

BURINY sú v procese starostlivosti o trávnik jedným z negatív, voči ktorým treba bojovať. Burinu možno charakterizovať ako rastlinný druh, ktorý konkuruje a negatívne vplýva na pestovanie kultúrnych plodín, v našom prípade trávnika. Pre zachovanie jeho čistoty, kvality, funkčnosti a estetického vzhľadu je potrebné buriny odstrániť použitím herbicídov. Sú to účinné látky alebo prípravky používané na reguláciu nežiadúcich burín tak, že ťažia z jej vlastného rastu.
Ak je zámerom zlikvidovať všetky buriny (vyčistiť pozemok pred výsadbou alebo výsevom), použije sa totálny herbicíd. Ak sa majú odstrániť buriny v trávniku, použije sa selektívny herbicíd, ktorý je vyvinutý tak, že likviduje iba dvojklíčnolistové rastliny. Herbicíd treba aplikovať na list. Vo všeobecnosti platí, že postrek sa robí na suché rastliny, za bezveterného počasia a nie na priamom slnku. Najlepšie je postrek aplikovať v podvečer, aby sa herbicíd na listoch zdržal čím najdlhšie, aby mohol byť v čo najväčšej miere transportovaný až do koreňového systému buriny.