Popis

Plnokruhový a výsečový postrekovač na trojnožke
4,0 mm = RF15808