Popis

je vybavená praktickým ejekčným mechanizmom pre šetrné odobratie vzoriek. Slúži na zisťovanie fyzikálnych vlastností pôdy, meranie hrúbky vegetačnej vrstvy, určenie jej vodopriepustnosti a posúdenie zakorenenia trávnika. Pracovná plocha: do hĺbky 200 mm, priemer otvoru je 80 mm.