Popis

umožňuje včasné zistenie zhutnenia vegetačnej vrstvy, posúdeniu vegetačnej vrstvy zhodnotenie koreňovej sústavy. Pracovná hĺbka je do 700 mm.